+385 92 180 9250 informacije@agrocaretech.com

Garancija

garancija

Na priozvode dajemo jamstvo od 12 do 36 mjesici. U slučaju,ako se nešto pokvari, možete koristiti garanciju na kontakt linijama,gdje možete dobiti informacije.Garancija se ne odnosi na kvar,koji priozlozi iz nepravilnog korištenja !